Інформаційна відкритість

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ВІДПОВІДНО ДО СТ. 30 ЗАКОНУ УКРАЇН "ПРО ОСВІТУ"):

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

вул. Євгена Коновальця, вул. Шухевича

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг - 1668 учнів (при умові організації двозмінного навчання).

Фактична кількість учнів - 1468 (станом на 01.03.2023).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (1 та 10 клас 2023-2024 н.р.) - станом на 24.04.2023 р.

Кількість заяв до 1 класу - 72. Вільних місць - 108.

Кількість заяв до 10 класу - 0. Вільних місць - 90.

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес та діловодство провадиться українською мовою.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

Вакансії відсутні 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

2023 рік

Кошторис закладу на 2023 рік 

2022 рік

Звіт про надходження та  використання коштів за 2022 рік

Кошторис закладу на 2022 рік (державний бюджет)

Кошторис закладу на 2022 рік (місцевий бюджет)

2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів за 2021 рік

Кошторис закладу на 2021 рік (державний бюджет)

Кошторис закладу на 2021 рік (місцевий бюджет)

2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів у 2020 році

Кошторис закладу на 2020 рік